• Gjimnazi
  Gjimnazi "Asim Vokshi", Bajram Curri

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Asim Vokshi”, Bajram Curri.

 • Shkolla 9-vjeçare “ Ali Podrimja ”, Bajram Curri
  Shkolla 9-vjeçare “ Ali Podrimja ”, Bajram Curri

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Ali Podrimja ”, Bajram Curri.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Themistokli Germenji ", Korçë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Themistokli Germenji ”, Korçë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Fuat Babani ", Devoll

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Fuat Babani ”, Devoll, DAR-Korçë

 • Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë
  Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë.

 • Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll
  Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll, DAR-Korçë.

 • Gjimnazi Bulqizë
  Gjimnazi Bulqizë

  Inspektim i plotë në Gjimnazin Bulqizë. Për inspektimin e standarteve të cilësisë së shërbimit arsimor.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi "Abaz Shehu", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Abaz Shehu”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Avni Rustemi", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “Avni Rustemi”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare

  Inspektim i plotë në shkollën 9-vjeçare "Ali Demi", Tiranë. Për të bashkëpunuar në funksion të përmirësimit të mëtejshëm të cilësisë së shërbimit arsimor.

  Lexo më shumë
 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Edith Durham", Tiranë

  Shkolla 9-vjeçare “Edith Durham”, Tiranë, ku po kryhet Inspektim i plotë.

 • Gjimnazi

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin "Leonik Tomeo", Durrës.

  Lexo më shumë

Plani Vjetor ISHA, 2018

 

Në mbështetje të ligjit nr. 10 433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në përmbushje të misionit,              

________________Lexo më shumë____

Raporti Vjetor ISHA, 2016

 

Inspektorati Shtetëror i Arsimit ka zhvilluar veprimtarinë e tij përgjatë vitit 2016, duke zbatuar planin vjetor 2016, të mbështetur në prioritetet e MAS-it.

________________Lexo më shumë____

Inspektime të Plota


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë viti 2016 ka zhvilluar 20 inspektime të plota (5 kopshte, 8 shkolla të arsimit bazë dhe 7 gjimnaze).


Inspektime Tematike


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2016 ka zhvilluar 57 inspektime tematike: në 20 shkolla 9-vjeçare të DAR-it Durrës, në 36 shkolla publike në DAR-et Berat, Gjirokastër, Dibër, Shkodër, Vlorë dhe ZA Pogradec dhe në shkollën “Mati Logoreci”, DAR-i Shkodër, me qëllim


 

Inspektime të Orientuara


Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA) gjatë vitit 2016 ka zhvilluar 131 inspektime të orientuara: në 85 shkolla të DAR-eve Fier, Elbasan, Lezhë, Tiranë, Tiranë Qark dhe Kukës, në 6 shkolla të mesme private dhe 1 kopsht privat në DAR-in Tiranë, në 35 kopshte private në kuadër të Task-Forcës dhe 4 riinspektimi në shkolla te inspektuara në 2015.


 

Monitorime


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2016 ka kryer rreth 236 monitorime lidhur me:


Webmail

___________________________


Veprimtaria e ISHA-s për muajin Qershor-2017


  Gjatë muajit Qershor 2017, ISHA ka realizuar:

- monitorimin e 16 shkollave të DAR-it Tiranë për përzgjedhjen e teksteve shkollore;

- monitorimin e zhvillimit të provimit të Maturës Shtetërore 2017, lënda gjuhë e huaj e parë, në 13 DAR-e;

- monitorimin e zhvillimit të provimeve të Maturës Shtetërore 2017;

- monitorimin e zhvillimit të provimeve kombëtare të aesimit bazë 2017;

- inspektimin e institucioneve në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për zbatimin e VKM-së nr.473, datë 01.06.2017;

- shqyrtimin e ankesave të ardhura nga mësues, prindër dhe nxënës, për institucionet e arsimit parauniversitar.

_____________________________________Lexo më shumë________

 

Të Fundit

 • Veprimtaria e ISHA-s për muajin Prill 2017

  Gjatë muajt Prill 2017, ISHA ka realizuar:

  - 4 inspektime të plota (2 shkolla 9-vjeçare dhe 2 gjimnaze) në DAR-in Durrës dhe Elbasan, me qëllim vlerësimin e fushave, mbështetur në udhëzuesin zyrtar “Inspektimi dhe vlerësimi i brendshëm i shkollës”;

  - vlerësimin e zbatimit të akteve nënligjore e ligjore në 2 gjimnaze (DAR Tiranë dhe Berat);

  Lexo më shumë...  
 • Veprimtaria e ISHA-s për muajin Maj-2017

  Gjatë muajit Maj 2017, ISHA ka realizuar:

  -1 inspektim të plotë në 1 kopsht të DAR-it Tiranë me qëllim vlerësimin e fushave, mbështetur në udhëzuesin zyrtar “Inspektimi dhe vlerësimi i brendshëm i kopshtit";

  4 inspektime tematike, të zhvilluara online, për cilësinë e ofruar nga shkolla në vlerësimin e arritjeve të nxënësve për kurrikulën me kompetenca, me qëllim mbështetjen e të nxënit dhe përparimin e nxënësve;

  Lexo më shumë...  

Foto Galeri

ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al