• Gjimnazi
  Gjimnazi "Asim Vokshi", Bajram Curri

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Asim Vokshi”, Bajram Curri.

 • Shkolla 9-vjeçare “ Ali Podrimja ”, Bajram Curri
  Shkolla 9-vjeçare “ Ali Podrimja ”, Bajram Curri

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Ali Podrimja ”, Bajram Curri.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Themistokli Germenji ", Korçë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Themistokli Germenji ”, Korçë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Fuat Babani ", Devoll

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Fuat Babani ”, Devoll, DAR-Korçë

 • Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë
  Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë.

 • Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll
  Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll, DAR-Korçë.

 • Gjimnazi Bulqizë
  Gjimnazi Bulqizë

  Inspektim i plotë në Gjimnazin Bulqizë. Për inspektimin e standarteve të cilësisë së shërbimit arsimor.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi "Abaz Shehu", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Abaz Shehu”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Avni Rustemi", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “Avni Rustemi”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare

  Inspektim i plotë në shkollën 9-vjeçare "Ali Demi", Tiranë. Për të bashkëpunuar në funksion të përmirësimit të mëtejshëm të cilësisë së shërbimit arsimor.

  Lexo më shumë
 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Edith Durham", Tiranë

  Shkolla 9-vjeçare “Edith Durham”, Tiranë, ku po kryhet Inspektim i plotë.

 • Gjimnazi

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin "Leonik Tomeo", Durrës.

  Lexo më shumë

Plani Vjetor ISHA, 2018

 

Në mbështetje të ligjit nr. 10 433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në përmbushje të misionit,              

________________Lexo më shumë____

Raporti Vjetor ISHA, 2017

 

Inspektorati Shtetëror i Arsimit ka zhvilluar veprimtarinë e tij përgjatë vitit 2017, duke zbatuar planin vjetor 2017, të mbështetur në prioritetet e MAS-it.

________________Lexo më shumë____

Inspektime të Plota


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë viti 2017 ka realizuar 9 inspektime të plota (2 kopshte, 3 shkolla të arsimit bazë dhe 4 gjimnaze).


Inspektime Tematike


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2017 ka realizuar 38 inspektime tematike për:

-vlerësimin e shkollës për cilësinë e ofruar në vlerësimin e arritjeve të nxënësve për kurrikulën me kompetenca;

-vlerësimin e shkollës për cilësinë e ofruar në hartimin dhe zbatimin e planit vjetor të shkollës; 


 

Inspektime të Orientuara


Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA) gjatë vitit 2017 ka realizuar 58 inspektime të orientuara për:

-zbatimin e standarteve të miratuara nga MAS-i në shkollat qendër komunitare;

-zbatimin e VKM-së nr. 473, datë 01.06.2017 të Këshillit të Ministrave, nga institucionet në varësi të MAS-it;


 

Monitorime


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2017 ka kryer rreth 265 monitorime lidhur me:


Webmail

___________________________


Veprimtaria e ISHA-s për muajin Janar-2018

Gjatë muajt Janar 2018, ISHA ka realizuar:

Gjatë muajit janar 2018 ISHA ka realizuar inspektime tematike në 8 shkolla 9-vjeçare e gjimnaze në DAR-in Vlorë dhe DAR-in Kukës, me qëllim vlerësimin e shkollave për fushën "Vlerësimi i nxënësve", funsionimin e organizmave të shkollës, si dhe hartimin e zbatimin e rregullores së brendshme.

Gjithashtu, ISHA ka shqyrtuar ankesat e ardhura nga mësues, prindër dhe nxënës, për institucionet e arsimit parauniversitar.

 

NR.

VEPRIMTARITË

GRUPI INSPEKTUES

AFATI KOHOR

I.

VEPRIMTARI INSPEKTUESE

I.1

Verifikimi i ankimimit të z. S. S., lidhur me largimin e tij nga detyra e përgjegjësit të Qendrës Kulturore të Fëmijëve në ZA Kurbin.

L. Çifçi, D. Fortuzi,

M. Ucaj

16-17.01.2018

I.2

Vlerësimi i institucionit arsimor privat “Perla”, DAR-i Vlorë për cilësinë e ofruar në funksionimin e organizmave të shkollës dhe zbatimin e Rregullores së brendshme.

M. Ucaj, M. Kondili

24-25.01.2018

I.3

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Ibrahim Kushta”, DAR-i Vlorë për cilësinë e ofruar në funksionimin e organizmave të shkollës dhe zbatimin e Rregullores së brendshme.

D. Fortuzi, R. Spahiu

24-25.01.2018

I.4

Vlerësimi i institucionit arsimor privat “Aulona”, Dar-i Vlorë, për cilësinë e ofruar në funksionimin e organizmave të shkollës dhe zbatimin e Rregullores së brendshme.

M. Ucaj, M. Kondili

25-26.01.2018

I.5

Vlerësimi i gjimnazit “M. Q. Ataturk, DAR-i Vlorë, për cilësinë e ofruar në funksionimin e organizmave të shkollës dhe zbatimin e Rregullores së brendshme.

D. Fortuzi, R. Spahiu

25-26.01.2018

I.6

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Atë Zef Pllumi”, DAR-i Tiranë për cilësinë e ofruar në fushën “Vlerësimi i nxënësve”.

E. Lundra, M. Lika

25-26.01.2018

I.7

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Lidhja e Prizrenit”, DAR-i Kukës për cilësinë e ofruar në fushën “Vlerësimi i nxënësve” dhe funksionimin e organizmave të shkollës.

M. Ucaj, M. Kondili, D. Fortuzi

29-31.01.2018

I.8

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “1 Qershori”, DAR-i Kukës për cilësinë e ofruar në fushën “Vlerësimi i nxënësve” dhe funksionimin e organizmave të shkollës.

E. Veli, R. Spahiu

29-31.01.2018

I.9

Vlerësimi i gjimnazit “Qemal Stafa”, DAR-i Tiranë për cilësinë e ofruar në fushën “Vlerësimi i nxënësve”.

D. Fortuzi, R. Spahiu

M. Lika

31.01-02.02.2018

I.10

 

Shqyrtimi i ankesave të ardhura për institucionet e arsimit parauniversitar

 

ISHA

Gjatë muajit

II

VEPRIMTARI PROFESIONALE

II.1

Përgatitja e planeve mujore sektoriale dhe në nivel institucioni.

DICK[1], DIL[2]

Gjatë muajit

II.2

Raporti vjetor, ISHA 2017

E. Veli, D. Fortuzi,

M. Ucaj

Gjatë muajit

II.3

Përgatitja e raportit mujor.

M. Ucaj

Gjatë muajit

II.4

Përditësimi i faqes zyrtare të ISHA-s www.isha.gov.al.

E. Kola

Gjatë muajit

 


[1]Drejtoria e Inspektimit të Cilësisë dhe Kurrikulës

[2]Drejtoria e Inspektimit të Ligjshmërisë

 

Të Fundit

 • Veprimtaria e ISHA-s për muajin Janar-2018

  Gjatë muajt Janar 2018, ISHA ka realizuar:

  Gjatë muajit janar 2018 ISHA ka realizuar inspektime tematike në 8 shkolla 9-vjeçare e gjimnaze në DAR-in Vlorë dhe DAR-in Kukës, me qëllim vlerësimin e shkollave për fushën "Vlerësimi i nxënësve", funsionimin e organizmave të shkollës, si dhe hartimin e zbatimin e rregullores së brendshme.

  Gjithashtu, ISHA ka shqyrtuar ankesat e ardhura nga mësues, prindër dhe nxënës, për institucionet e arsimit parauniversitar.

  Lexo më shumë...  
 • Veprimtaria e ISHA-s për muajin Dhjetor-2017

  Gjatë muajit Dhjetor 2017, ISHA ka realizuar:

  -inspektime tematike në 4 gjimnaze të DAR-it Tiranë, me qëllim vlerësimin e shkollave për cilësinë e ofruar në zhvillimin e praktikave profesionale;

  -inspektime tematike në 4 shkollla 9-vjeçare e gjimnaze në DAR-in Fier dhe ZA-në Kuçovë, me qëllim vlerësimin e shkollave për cilësinë e ofruar në zhvillimin e prakikave profesionale, hartimin e zbatimin e planit vjetor të shkollës dhe zbatimin e rregullores së brendshme;

  Lexo më shumë...  

Foto Galeri

ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al