• Gjimnazi
  Gjimnazi "Spiro Gjiknuri", Himarë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Spiro Gjiknuri”, Himarë.

 • Shkolla 9-vjeçare Himarë
  Shkolla 9-vjeçare Himarë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare Himarë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Themistokli Germenji ", Korçë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Themistokli Germenji ”, Korçë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Fuat Babani ", Devoll

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Fuat Babani ”, Devoll, DAR-Korçë

 • Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë
  Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë.

 • Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll
  Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll, DAR-Korçë.

 • Gjimnazi Bulqizë
  Gjimnazi Bulqizë

  Inspektim i plotë në Gjimnazin Bulqizë. Për inspektimin e standarteve të cilësisë së shërbimit arsimor.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi "Abaz Shehu", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Abaz Shehu”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Avni Rustemi", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “Avni Rustemi”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare

  Inspektim i plotë në shkollën 9-vjeçare "Ali Demi", Tiranë. Për të bashkëpunuar në funksion të përmirësimit të mëtejshëm të cilësisë së shërbimit arsimor.

  Lexo më shumë
 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Edith Durham", Tiranë

  Shkolla 9-vjeçare “Edith Durham”, Tiranë, ku po kryhet Inspektim i plotë.

 • Gjimnazi

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin "Leonik Tomeo", Durrës.

  Lexo më shumë

Plani Vjetor ISHA, 2018

 

Në mbështetje të ligjit nr. 10 433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në përmbushje të misionit,              

________________Lexo më shumë____

Raporti Vjetor ISHA, 2017

 

Inspektorati Shtetëror i Arsimit ka zhvilluar veprimtarinë e tij përgjatë vitit 2017, duke zbatuar planin vjetor 2017, të mbështetur në prioritetet e MAS-it.

________________Lexo më shumë____

Inspektime të Plota


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë viti 2017 ka realizuar 9 inspektime të plota (2 kopshte, 3 shkolla të arsimit bazë dhe 4 gjimnaze).


Inspektime Tematike


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2017 ka realizuar 38 inspektime tematike për:

-vlerësimin e shkollës për cilësinë e ofruar në vlerësimin e arritjeve të nxënësve për kurrikulën me kompetenca;

-vlerësimin e shkollës për cilësinë e ofruar në hartimin dhe zbatimin e planit vjetor të shkollës; 


 

Inspektime të Orientuara


Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA) gjatë vitit 2017 ka realizuar 58 inspektime të orientuara për:

-zbatimin e standarteve të miratuara nga MAS-i në shkollat qendër komunitare;

-zbatimin e VKM-së nr. 473, datë 01.06.2017 të Këshillit të Ministrave, nga institucionet në varësi të MAS-it;


 

Monitorime


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2017 ka kryer rreth 265 monitorime lidhur me:


Webmail

___________________________


Veprimtaria e ISHA-s për muajin Maj-2018

Gjatë muajt Maj 2018, ISHA ka realizuar:

3 inspektime të plota në DAR-in Shkodër (1 kopsht) dhe vlorë (1 gjimnaz dhe 1 shkollë 9-vjeçare), me qëllim vlerësimin e shkollës/kopshtit për cilësinë e shërbimit të ofruar, sipas fushave të udhëzuesit "Inspektimi dhe vlerësimi i brendshëm i shkollës/kopshtit";

inspektime tematike në 5 gjimnaze në DAR-in Elbasan dhe Tiranë, me qëllim vlerësimin e shkollës për shërbimin e ofruar në procesin e hartimit dhe zbatimit të projekteve lëndore dhe ndërlëndore;

 - inspektime tematike në 10 shkolla 9-vjeçare të DAR-it Tiranë, me qëllim vlerësimin e shkollës për shërbimin e ofruar në cilësinë e mësimdhënies në lëndët e edukimit fizik dhe sporteve;

- inspektime të orientuara në 2 institucione arsimore private në DAR-in Tiranë, me qëllim verifikimin e zbatimit të kritereve të ligjshmërisë;

- inspektime të orientuara në 6 DAR/ZA, me qëllim verifikimin e zhvillimit të procesit për realizimin e KPSH-s;

- shqyrtimin e ankesave të ardhura nga mësues, prindër dhe nxënës, për institucionet e arsimit parauniversitar.SHA ka shqyrtuar ankesat e ardhura nga mësues, prindër dhe nxënës, për institucionet e arsimit parauniversitar

 

NR.

VEPRIMTARITË

GRUPI INSPEKTUES

AFATI KOHOR

I.

VEPRIMTARI INSPEKTUESE

I.1

Vlerësimi i kopshtit "Ismet Sali  Bruçaj", DAR-i Shkodër për cilësinë e shërbimit të ofruar në fushat: “Menaxhimi i kopshtit”, “Kurrikula e zbatuar” dhe “Veprimtaria mësimore-edukative”.

E. Veli

M. Ucaj

08-11.05.2018

I.2

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Himarë", DAR-i Vlorë për cilësinë e shërbimit të ofruar në fushat: “Menaxhimi i shkollës”, “Mësimdhënia dhe të nxënit” dhe “Vlerësimi i nxënësve dhe arritjet”.

M. Ucaj, Sh. Muça,

M. Kondili, L. Çifçi,

U. Alku

14-17.05.2018

I.3

Vlerësimi i gjimnazit “Spiro Gjiknuri”, DAR-i Vlorë për cilësinë e shërbimit të ofruar në fushat: “Menaxhimi i shkollës”, “Mësimdhënia dhe të nxënit” dhe “Vlerësimi i nxënësve dhe arritjet”.

D. Fortuzi, R. Spahiu,

L. Çifçi, M. Kondili,

U. Alku, E. Kola

14-17.05.2018

I.4

Verifikimi i zbatimit të kritereve të ligjshmërisë në gjimnazin Vau i Dejës, DAR-i Shkodër

Sh. Muça,

A. Nuredini

02-03.05.2018

I.5

Vlerësimi i gjimnazit “Ahmet Dakli”, DAR-i Elbasan për shërbimin e ofruar në procesin e hartimit dhe zbatimit të projekteve lëndore dhe ndërlëndore.

T. Çobaj

R. Spahiu

10.05.2018

I.6

Vlerësimi i gjimnazit “Sandër Prosi”, DAR-i Tiranë për shërbimin e ofruar në procesin e hartimit dhe zbatimit të projekteve lëndore dhe ndërlëndore.

U. Alku

A. Nuredini

10.05.2018

I.7

Vlerësimi i gjimnazit “Abdulla Keta”, DAR-i Tiranë për shërbimin e ofruar në procesin e hartimit dhe zbatimit të projekteve lëndore dhe ndërlëndore.

M. Lika

E. Lundra

10.05.2018

I.8

Vlerësimi i gjimnazit “Dhaskal Todri”, DAR-i Elbasan për shërbimin e ofruar në procesin e hartimit dhe zbatimit të projekteve lëndore dhe ndërlëndore.

M. Matraxhiu

M. Kurti

10.05.2018

I.9

Vlerësimi i gjimnazit “Kostandin Kristoforidhi”, DAR-i Elbasan për shërbimin e ofruar në procesin e hartimit dhe zbatimit të projekteve lëndore dhe ndërlëndore.

A. Ramaj

L. Çifçi

10.05.2018

I.10

Verifikimi i zbatimit të kritereve të ligjshmërisë në institucionin arsimor privat “Albanët”, Dar-i Tiranë.

A. Ahmati

M. Kondili

08.05.2018

I.11

Verifikimi i zbatimit të kritereve të ligjshmërisë në institucionin arsimor privat “Çelësi Magjik”, Dar-i Tiranë.

A. Ahmati

M. Kondili

09.05.2018

I.12

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Gjon Bozuku”, DAR-i Tiranë, për shërbimin e ofruar për cilësinë e mësimdhënies në lëndët e edukimit fizik dhe sporteve.

D. Fortuzi

A. Farka

10.05.2018

I.13

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Bajram Curri”, DAR-i Tiranë, për shërbimin e ofruar për cilësinë e mësimdhënies në lëndët e edukimit fizik dhe sporteve.

D. Fortuzi

A. Farka

11.05.2018

I.14

Verifikimi i zhvillimit të procesit për realizimin e KPSH-së në ZA-në Pogradec.

M. Lika

A. Nuredini

14-15.05.2018

I.15

Verifikimi i zhvillimit të procesit për realizimin e KPSH-së në DAR-in Fier.

A. Ramaj

A. Kacorri

14-15.05.2018

I.16

Verifikimi i zhvillimit të procesit për realizimin e KPSH-së në ZA-në Kuçovë.

T. Çobaj,

M. Matraxhiu

14-15.05.2018

I.17

Verifikimi i zhvillimit të procesit për realizimin e KPSH-së në DAR-in Berat.

E. Hoxha

M. Kurti

14-15.05.2018

I.18

Verifikimi i zhvillimit të procesit për realizimin e KPSH-së në DAR-in  Korçë.

T. Çobaj,

M. Matraxhiu

17-18.05.2018

I.19

Verifikimi i zhvillimit të procesit për realizimin e KPSH-së në ZA-në Pogradec.

E. Hoxha

M. Kurti

17-18.05.2018

I.20

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Ramazan Jarani”, DAR-i Tiranë, për shërbimin e ofruar për cilësinë e mësimdhënies në lëndët e edukimit fizik dhe sporteve.

E. Lundra

A. Farka

17.05.2018

I.21

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “7 Marsi”, DAR-i Tiranë, për shërbimin e ofruar për cilësinë e mësimdhënies në lëndët e edukimit fizik dhe sporteve.

A. Farka

E. Lundra

18.05.2018

I.22

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Adem Gjeli”, ZA- Krujë për cilësinë e ofruar në vlerësimin nxënësve, bazuar në kurrikulën me kompetenca.

E. Veli

M. Ucaj

29.05.2018

I.23

Vlerësimi i gjimnazit “Shote Galica”, ZA-Krujë për cilësinë e ofruar në vlerësimin nxënësve, bazuar në kurrikulën me kompetenca.

Sh. Muça

R. Spahiu

29.05.2018

I.24

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “26 Nëntori”, DAR-i Tiranë, për shërbimin e ofruar për cilësinë e mësimdhënies në lëndët e edukimit fizik dhe sporteve.

A. Farka

A. Ramaj

29.05.2018

I.25

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Dhora Leka”, DAR-i Tiranë, për shërbimin e ofruar për cilësinë e mësimdhënies në lëndët e edukimit fizik dhe sporteve.

E. Lundra

M. Lika

29.05.2018

I.26

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Isa Boletini”, DAR-i Tiranë, për shërbimin e ofruar për cilësinë e mësimdhënies në lëndët e edukimit fizik dhe sporteve.

A. Farka

A. Ramaj

30.05.2018

I.27

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Kongresi i Lushnjës”, DAR-i Tiranë, për shërbimin e ofruar për cilësinë e mësimdhënies në lëndët e edukimit fizik dhe sporteve.

E. Lundra

M. Lika

30.05.2018

I.28

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Lasgush Poradeci”, DAR-i Tiranë, për shërbimin e ofruar për cilësinë e mësimdhënies në lëndët e edukimit fizik dhe sporteve.

A. Farka

A. Ramaj

31.05.2018

I.29

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Siri Kodra”, DAR-i Tiranë, për shërbimin e ofruar për cilësinë e mësimdhënies në lëndët e edukimit fizik dhe sporteve.

E. Lundra

M. Lika

31.05.2018

I.30

Verifikimi i zbatimit të kritereve të ligjshmërisë në institucionin arsimor parashkollor privat “Kridenel”, Dar-i Vlorë.

M. Ucaj, E. Veli,

M. Kondili

31.05.2018

I.31

Shqyrtimi i ankesave të ardhura për institucionet e arsimit parauniversitar.

ISHA

Gjatë muajit

II

VEPRIMTARI PROFESIONALE

II.1

Monitorimi i procesit të zhvillimit të vlerësimit të arritjeve të nxënësve të klasave V, në 38 DAR/ZA

Inspektorët/ISHA

25.05.2018

III

VEPRIMTARI PROFESIONALE

III.1

Përgatitja e planeve mujore sektoriale dhe në nivel institucioni.

DICK[1], DIL[2]

Gjatë muajit

III.2

Përgatitja e planifikimit dhe raportit mujor

M. Ucaj

Gjatë muajit

III.3

Përditësimi i faqes zyrtare të ISHA-s www.isha.gov.al

E. Kola

Gjatë muajit

 


[1]Drejtoria e Inspektimit të Cilësisë dhe Kurrikulës

[2]Drejtoria e Inspektimit të Ligjshmërisë

 

Të Fundit

 • Veprimtaria e ISHA-s për muajin Maj-2018

  Gjatë muajt Maj 2018, ISHA ka realizuar:

  3 inspektime të plota në DAR-in Shkodër (1 kopsht) dhe vlorë (1 gjimnaz dhe 1 shkollë 9-vjeçare), me qëllim vlerësimin e shkollës/kopshtit për cilësinë e shërbimit të ofruar, sipas fushave të udhëzuesit "Inspektimi dhe vlerësimi i brendshëm i shkollës/kopshtit";

  inspektime tematike në 5 gjimnaze në DAR-in Elbasan dhe Tiranë, me qëllim vlerësimin e shkollës për shërbimin e ofruar në procesin e hartimit dhe zbatimit të projekteve lëndore dhe ndërlëndore;

  Lexo më shumë...  
 • Veprimtaria e ISHA-s për muajin Prill-2018

  Gjatë muajit Prill 2018, ISHA ka realizuar:

  -inspektime tematike në 5 shkolla të DAR-it Tiranë, me qëllim vlerësimin e institucionit arsimor pë vlerësimin e nxënësve për kurrikulën me kompetenca;

  -monitorimin e shkollave me klasa kolektive në 12 DAR/ZA;

  -monitorimin e portalit "Mësues për Shqipërinë" pranë QSHA-së;

  Lexo më shumë...  

Foto Galeri

ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al