Plani vjetor për vitin 2016


Në mbështetje të ligjit nr. 10 433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në përmbushje të misionit, për përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor...

______________Lexo më shumë___

Inspektime të Plota


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë viti 2016 ka zhvilluar 20 inspektime të plota (5 kopshte, 8 shkolla të arsimit bazë dhe 7 gjimnaze).


Inspektime Tematike


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2016 ka zhvilluar 57 inspektime tematike: në 20 shkolla 9-vjeçare të DAR-it Durrës, në 36 shkolla publike në DAR-et Berat, Gjirokastër, Dibër, Shkodër, Vlorë dhe ZA Pogradec dhe në shkollën “Mati Logoreci”, DAR-i Shkodër, me qëllim


 

Inspektime të Orientuara


Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA) gjatë vitit 2016 ka zhvilluar 131 inspektime të orientuara: në 85 shkolla të DAR-eve Fier, Elbasan, Lezhë, Tiranë, Tiranë Qark dhe Kukës, në 6 shkolla të mesme private dhe 1 kopsht privat në DAR-in Tiranë, në 35 kopshte private në kuadër të Task-Forcës dhe 4 riinspektimi në shkolla te inspektuara në 2015.


 

Monitorime


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2016 ka kryer rreth 236 monitorime lidhur me:


Webmail

___________________________


ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al