Plani vjetor për vitin 2018


Në mbështetje të ligjit nr. 10 433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në përmbushje të misionit, për përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor...

______________Lexo më shumë___

Inspektime të Plota


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë viti 2017 ka realizuar 9 inspektime të plota (2 kopshte, 3 shkolla të arsimit bazë dhe 4 gjimnaze).


Inspektime Tematike


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2017 ka realizuar 38 inspektime tematike për:

-vlerësimin e shkollës për cilësinë e ofruar në vlerësimin e arritjeve të nxënësve për kurrikulën me kompetenca;

-vlerësimin e shkollës për cilësinë e ofruar në hartimin dhe zbatimin e planit vjetor të shkollës; 


 

Inspektime të Orientuara


Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA) gjatë vitit 2017 ka realizuar 58 inspektime të orientuara për:

-zbatimin e standarteve të miratuara nga MAS-i në shkollat qendër komunitare;

-zbatimin e VKM-së nr. 473, datë 01.06.2017 të Këshillit të Ministrave, nga institucionet në varësi të MAS-it;


 

Webmail

___________________________


Takimi i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit (ISHA) me SICI-n (Organizata Ndërkombëtare e Inspektimit) – një shkëmbim përvojash për përmirësimin e procesit të vlerësimit të arsimit


 

Inspektorati Shtetëror i Arsimit zhvilloi një takim të përbashkët pune me Komitetin Ekzekutiv të SICI-t. Takimi kishte në fokus përmirësimin e procedurave të inspektimit në funksion të rritjes së cilësisë në shërbimin arsimor shqiptar.

                                           

Kryeinspektori i ISHA-s bëri një prezantim mbi funksionimin e Inspektoratit në sistemin arsimor të Republikës së Shqipërisë, dhe e njohu delegacionin me vizionin, misionin dhe rëndësinë e monitorimit të sistemit arsimor në vend. Takimi u zhvillua në frymën e një  bashkëpunimi të ndërsjellë dhe shkëmbimit të përvojave.

Takimin e përshëndeti zëvendësministrja e Arsimit dhe Sportit, Znj. Nora Malaj, e cila, pasi vuri në dukje bashkëpunimin e këtij niveli, theksoi rëndësinë e vlerësimit të reformave dhe politikave të ndërmarra në sistem.

Më pas Presidenti i SICI-t Wulf Homeier, bëri një prezanim të shkurtër për rolin e SICI-t në bashkërendimin e punës së inspektorateve të vendeve evropiane, si dhe rëndësinë që kanë burimet njerëzore dhe financiare për rritjen e cilësisë në arsim.

Anëtarët e Komitetit Ekzekutiv prezantuan funksionimin e kësaj organizate, frymën dhe sfidat për të ardhmen. Me interes të veçantë u ndoqën praktikat nga vende të ndryshme mbi shërbimin që ofrojnë në informimin e publikut dhe të grupeve të interesit për sa i përket cilësisë që ofrohet dhe rrugët për përmirësim. Në këtë kuadër, u zhvillua një bashkëbisedim i frytshëm profesional mbi prioritet e inspektimit, metodologjinë dhe informimin e autoriteteve më të larta arsimore dhe publikut mbi shërbimin arsimor. Gjithashtu, u theksua roli kyç i inspektorateve në mbikëqyrjen e politikave dhe të reformave të ndërmarra në arsim.

Takimi qe i një rëndësie të veçantë. Në fund të tij, presidenti i SICI-t deklaroi workshop-in e radhës që do të mbahet në Tiranë, në muajin janar të vitit 2016.

 


 

ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al